КРИСТАЛИ  И  МИНЕРАЛИ
НАЧАЛО

ДОСТАВКА
КАРТА НА САЙТА
КОНТАКТИ
ГИПС


Много мек минерал с химична формула CaSO42H2O. Цвят: безцветен, сив, бял, жълт. Блясък7 стъклен, бисерен. Среща се във – масивни, влакнести, плочести , единични кристали. Твърдост: 2. При нагряване от 107 до 170 градуса двухидратния гипс преминава в полихидратен гипс и добива свойството да свързва .От 200 до 250 той губи още от намиращата се в него вода и увеличава още свойството да свързва.При 400 градуса той напълно губи кристализационната вода но губи свойството да свързва .Получава се т.нар. "мъртъв" гипс с формула CaS04.Нагрят над 800град. той отново придобива свойството да свързва.


ГИПС

ГИПС

ГИПС
1 - 2 - 3- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -9 -10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20