СКЪПОЦЕННИ  КАМЪНИ  И  МИНЕРАЛИ
НАЧАЛО ДОСТАВКА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИРОДОХРОЗИТ:

MnCO3, Манганов Карбонат.
Цвят: от розов до малинов.
Блясък: стъклен.
Твърдост: 3,5 – 4 .

Наименованието му идва от гръцката дума “радон” – роза и “ хрозис” – цвят. Среща се във вид на сталактитовидни или бъбрековидни агрегати с радиално – лъчест или зърнест строеж. Агрегатите му са непрозрачни до просветляващи. Среща се във асоциация с пирит, сфалерит, хематит, марказит.


Използван е при емоционално натоварване, при проблеми с далака, със сърцето, с кръвоносната система и с бъбреците.
 №1
Родохрозит№2
Родохрозит


№3
Родохрозит


№4
Родохрозит№5
Родохрозит№6
Родохрозит